خانه » اسلایدر » طرح تفصیلی محدوده مرکز شهر مشهد

طرح تفصیلی محدوده مرکز شهر مشهد

_ مکان : مرکز شهر مشهد
_ کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان
_ مساحت محدوده طرح : 820 هکتار
_ شروع و خاتمه : 1373-1379
_ ابلاغ به شهرداری : 1381/04/04

تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش
مسکونی:
 تراکم مسکونی تابع موقعیت شهری به شکل زیر می باشد:
·  تراکم کم (قطعات تا ۱۵۰ متر مربع  وعرض معبر تا ۶ متر): ۱۰۰% 
· تراکم متوسط (قطعات ۱۵۰ تا ۲۵۰متر مربع وعرض معبر ۶تا ۸ متر): ۱۵۰%                                                                       
· تراکم زیاد ( بیش از ۲۵۱ تا ۵۰۰متر مربع و حداقل عرض ممر ۸ متر) : ۲۰۰%
·  تراکم خیلی زیاد (بیش از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ متر مربع و حداقل عرض ۱۲ متر): ۲۵۰%
· تراکم ویژه (بیش از ۱۰۰۰ متر مربع) :     500% (با تصویب کمسیون ماده۵)    
     حاشیه خیابان های ویژه:
· ۱۰۰۰ متر مربع و بیشتر     520%
· ۷۵۰ متر و بیشتر             320%
· ۵۰۰ متر مربع و بیشتر      300%
·  250 متر مربع                200%
·  500 متر مربع و بیشتر (بلند مرتبه سازی- تراکم خیلی بالای مسکونی)           300%
· کلیه قطعات در حاشیه خیابانهای ویژه باید دسترسی دوم حداقل ۶ متر جهت ورودی پارکینگ را داشته باشد.
· قطعات واقع در حاشیه خیابانهای ویژه که حداقل مساحت یا دسترسی دوم جهت پارکینگ را ندارند در هر کاربری که قرار گیرند مجازند با تراکم قطعه مسکونی مشابه در حالت معمولی (کم ، متوسط ، زیاد ، خیلی زیاد) فقط احداث بنای مسکونی نماید.
·چنانچه عمق پلاک (در غیر خیابانهای ویژه) بیش از ۲۵ متر باشد می تواند از ضوابط تراکم در حاشیه خیابانهای ویژه استفاده نماید.
· در حاشیه خیابانهای ویژه و در کلیه کاربریها قطعات حاصل از تجمیع چند پلاک می توانند ۱۰ درصد مازاد بر تراکم فوق احداث بنا نمایند.
· سطح اشغال و تراکم کلی زمین بر مبنای مساحت زمین قبل از تعریض محاسبه می شود.
تجاری:
تراکم تجاری مانند مسکونی و تابع موقعیت شهری می باشد و شهرداری می تواند تحت شرایط معینی تا میزان ۲۰% آن را افزایش دهد.
تجاری- اقامتی :
مانند مسکونی و تابع موقعیت شهری محاسبه شده و ۲۰ سپس ۲۰% به تراکم مربوطه اضافه می گردد (۲۰% تراکم مازاد این کاربری در طبقه همکف مازاد بر تراکم قطعه میباشد).
اداری :  
مانند مسکونی تابع موقعیت شهری می باشد.
بهداشتی- درمانی:
·  در زمین های با وسعت حداکثر ۳۰۰۰ متر مربع ۲۵۰%
·  در زمین های با مساحت بیش از ۳۰۰۰ متر مربع ۲۸۰%
آموزشی:
· احداث بناهای آموزشی در هر مقطع تحصیلی تابع ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش می باشد.
· حداکثرتراکم زیربنا برای دبستان۱۰۰% عرصه و برای راهنمایی ۱۲۰% عرصه می باشد.
· استفاده از فضاهای استیجاری آموزشی با حفظ کاربری طرح تفصیلی و موافقت آموزش و پرورش مجاز می باشد.
ورزشی:
مقررات احداث بنا در حوزه کاربری ورزشی تابع ضوابط و دستورالعمل های سازمان تربیت بدنی است.
فضای سبز:
· حداکثر سطح زیربنای کل ساختمان های مربوط به این حوزه تا ۵% مساحت اراضی موردنظر است.
·حداکثر سطح اشغال زیربنای ساختمان های مربوط به مراکز تفریحات سالم (شهربازی و …) در طبقه همکف ۱۵% مساحت اراضی فضای سبز می باشد.

منبع:طرح اندیشان شهر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *