درباره ما

این انجمن جهت اطلاع رسانی و هماهنگی بیشتر بین کارآفرینان و سرمایه گذاران سازنده پروژه های حریم حرم مطهر حضرت رضا (ع) برای بهره مندی بیشتر از تجربیات یکدیگر ایجاد گردیده است.