آشنایی با نوسازی و بهسازی بافت اطراف حرم

«از آنجا که تحقق نوسازی و بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر در چارچوب تراز مالی صفر و به صورت درآمد و هزینه منوط به رونق سرمایه گذاری و سود ده بودن پروژه‌های تعریف شده در بافت مذکور تحت عنوان پروژه‌های دخالت مستقیم است، همانگونه که در تبصره‌های مصوبه شماره ۳/۹۱/۵۴۱۵/ش مورخ ۹۰/۱۲/۰۹ ( بودجه سال ۹۱ شهرداری مشهد ) و به طور ویژه در مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۳/ش مورخ ۹۱/۰۲/۰۹ ( ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری در طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر )تأکید و ابلاغ گردیده است، به دلیل متغیر بودن شرایط اقتصادی کشور، وضعیت نقدینگی و عرضه و تقاضادر بازار، در راستای توجیه دار شدن اقتصادی پروژه‌های سرمایه گذاری در منطقه ثامن، حداقل ضریب راندمان داخلی ( IRR ) 30 درصد مصوب گردیده است و حتی اگر مطالعات اقتصادی هریک از پروژه‌های سرمایه گذاری ارقامی کمتر از رقم مذکور را نشان دهد یا برای پروژه‌های سرمایه گذاری قبلی و در دست اجرا به دلیل شرایط رکود تورمی و عدم امکان عرضه محصول، سود دهی پروژه مورد خدشه قرارگرفته باشد، شهرداری در پروژه‌های مدینه الرضا، نگین، قدس، زمرد، یاسر، بهار، کاظمیه، بسیج اصفهان، ونک، امید ۱ و ۲ و سایر پروژه‌ها، مجاز است نسبت به تخفیف حقوق خود تا رسیدن ضریب راندمان داخلی سرمایه گذاری ( IRR ) به ۳۰ درصد، اقدام نماید.»

(لایحه شماره ۲۱/۹۱/۱۳۸۵۸۰ مورخ ۹۱/۰۹/۲۷ مبنی بر استفسار نسبت به پاره‌ای از موضوعات مربوط به منطقه ثامن در جلسه غیر علنی مورخ 91/10/03 شورای اسلامی شهرمشهد مطرح شد و به اتفاق آرای کلیه اعضای شورای اسلامی شهر مشهد به شرح زیر تصویب گردید)

#استناد

#بهسازی_اطراف_حرم_رضوی

#ایجاد_تسهیلات_برای_سرمایه_گذاری

#تراز_صفر

#ضریب_راندمان

#سوددهی_پروژه‌ها_مورد_خدشه_قرارگرفته_است

(منبع: نامه عباس شیرمحمدی، رئیس وقت شورای شهر مشهد به مهندس پژمان شهردار وقت مشهد تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۱۰/۰۴)