موافقت کلی مقام معظم رهبری با کلیات طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی

« با عنایت به اینکه پس از تصویب کلیات طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا « علیه السلام » ( بعد از موافقت کلی مقام معظم رهبری « مدظله العالی» )، در دوره اول شورای اسلامی شهرمشهد و با هماهنگی میان وزیر وقت مسکن و شهرسازی و استاندار وقت خراسان، در راستای تسهیل و تسریع در پاسخگویی به مالکان، سرمایه گذاران و سایر متقاضیان و حل و فصل مشکلات ایشان و جلوگیری از تشتت نحوه پاسخگویی‌ها، از تجمیع بخش‌هایی از مناطق ۳، ۴، ۷ و ۸ شهرداری، منطقه ثامن تشکیل شد تا منحصراً در قالب یک منطقه، پاسخگویی به مراجعان صورت پذیرد. پس از آن نیز شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به عنوان کارگزار شرکت عمران و بهسازی شهری برای اجرای طرح تفصیلی قطاع ۳ و ۴ با مشارکت وزارت مسکن و شهرسازی، آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد تشکیل شد که پیرو بررسی‌های کارشناسی به جهت جلوگیری از تعدد مراجع تصمیم گیری و یکپارچه سازی مدیریت و تقویت مدیریت واحد شهری در منطقه ثامن، جهت حل مشکلات فراوان مقرر شد مدیر منطقه ثامن همزمان به عنوان مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن انجام وظیفه نماید.

بنابراین همچنان، وحدت مدیریت این دو، مورد تأکید شورای اسلامی شهرمشهد است و تفکیک آن دو، جز دوگانگی مراجع پاسخگویی و سرگردانی شهروندان، اثری را به دنبال خواهد داشت و مورد قبول شورای اسلامی شهر مشهد نمی باشد.»

http://laws.mashhad.ir/laws/Details/91180

#استناد

#بهسازی_اطراف_حرم_رضوی

#اقتصادی_شدن_پروژه‌ها

#درآمدهای_محسوب_شده_در_تراز_مالی_صفر

#تراز_صفر

(منبع: نامه عباس شیرمحمدی، رئیس وقت شورای شهر مشهد به مهندس پژمان شهردار وقت مشهد تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۱۰/۰۴)