نشست اعضای انجمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی با استاندار خراسان رضوی، معاون استاندار، شهردار مشهد مقدس و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد تاریخ ۹۸/۰۳/۰۸ در محل هتل هما